Szkolenie zawodowe - Zagadnienia podziału majątku wspólnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Toruniu- prowadzi SSO Włodzimierz Jasiński. W szkoleniu naszą Kancelarię reprezentują adw. Adam Tusch , adw. Michał Tusch , adw. Jan Sebastian Meler.

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy.

Wybór osoby adwokata jest dowolny. Osoba podejrzana, już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa) powinna skontaktować się z adwokatem w celu powołania go w roli obrońcy. Adwokat działając w roli obrońcy reprezentuje interesy podejrzanego/oskarżonego, zarówno w początkowym etapie postępowania, jak i w postępowaniu toczącym się przed sądem.

Obrońca podlega bezwzględnej tajemnicy obrończej.

Świadczona przez nas pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje reprezentacje podejrzanego/oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od uzyskania wglądu w dokumenty śledcze, po udział w przesłuchaniu w charakterze podejrzanego/oskarżonego i podejmowanie dalszych czynności w sprawie, w tym reprezentowania w sądzie.

Tagi : prawo;sąd;wyrok;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Świętujemy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Może zatem, warto uszanować obecną Konstytucję i jej przesłanie. Najistotniejszym słowem w naszej Konstytucji jest - wolność. Słowo to wymienione jest w niej 81 razy. Skoro tak, to jak rozumiemy ową wolność? Jako radość, jako szacunek dla innych, jako optymizm na przyszłość. Dlaczego, więc co niektórzy chcą zmiany Konstytucji, usunięcia bądź zastąpienia tych wartości?

Tagi : święta;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Dziś odbył się 10 km Run Torun - zespół Kancelarii Tusch ukończył bieg z zaskakująco dobrym czasem.

Przemoc w rodzinie, problem społeczny, czy argument w rozwodzie. Bardzo często podczas sprawy rozwodowej podnoszony jest argument znęcania się małżonka nad rodziną. Jednak równie często w trakcie procesu okazuje się, że sprawa o znęcanie została założona dla celów dowodowych. Niestety fałszywe oskarżenia zazwyczaj pozostają bezkarne. Może warto bardziej uważnie przyjrzeć się takim przypadkom?

Dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem spraw rodzinnych przez adwokatów naszej Kancelarii pozwala stwierdzić, iż jest to szczególna dziedzina prawa. Silne emocje towarzyszące sprawom rodzinnym bardzo często nie pozwalają zakończyć zaistniałego konfliktu bez pomocy prawnika.

Nie wszystkie zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego mają charakter sporny. Istnieje bowiem szereg czynności prawnych, które należy podjąć w celu uporządkowania wzajemnych relacji (w tym również majątkowych) czy to w związku małżeńskim, w konkubinacie, czy to w stosunkach między rodzicami albo rodzicem a dzieckiem. Nasza Kancelaria służy pomocą prawną w obu powyższych aspektach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

Najserdeczniejsze życzenia radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Kancelarii Adwokackiej TUSCH - animację specjalnie dla Państwa przygotowała Rumińska Katarzyna

Miło nam pochwalić się otrzymanymi dziś referencjami. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego za tak wspaniałą opinię.

ZACHOWEK

21
Feb

Ostatnio często pojawia się pytanie do ilu lat po śmierci spadkodawcy można występować z pozwem o zachowek (3 lata czy 5 lat).

Dlatego też postanowiliśmy specjalnie dla Was wyjaśnić to zagadnienie.

Obecnie jest to 5 lat, ale liczy się to w ten sposób. Jeżeli zmarły zostawił testament to termin dochodzenia zachowku w takim przypadku liczy się od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 KC), a nie od daty zgonu. Natomiast jeżeli zachowek jest związany z darowizną lub zapisem windykacyjnym to wówczas termin ten liczy się od daty zgonu (art. 1007 § 2 KC).

Przepisy o przedawnieniu roszczeń o zachowek zmieniły się w 23 października 2011r. Ustawa ta weszła w życie 6 miesięcy od jej ogłoszenia. Przepis przejściowy natomiast do tej ustawy brzmi: "Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

KONKURS

10
Feb

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpisała konkurs na najciekawszy plakat na temat "adwokat profesjonalistą". A oto naszym zdaniem jedna z ciekawszych nadesłanych prac.