W ostatnich dniach rozsyłane jest do różnych osób w całym kraju pismo o nazwie „ponaglenie wezwania”. Pismo pochodzi z Sądu Rejonowego w Toruniu VI Wydziału Karnego Sekcja Wykonawcze i jest podpisane przez sekretarza sądowego Krzysztofa Zapieckiego. W treści zawiera wezwanie do zapłaty grzywny w kwocie 100,00 zł na mocy wyroku sądowego z dnia 31 października 2016 r. oraz podany został numer rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu.
Wskazane pismo zostało sfałszowane.

Miło nam poinformować, iż adw. dr Jan Sebastian Meler reprezentował naszą Kancelarię w panelu dyskusyjnym będącym kontynuacją konferencji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Akcja Bezpieczny Szpital Przyszłości promuje bezpieczeństwo w szpitalach prywatnych i publicznych, poprzez edukację managerów i personelu medycznego, dostarczanie wiedzy na temat przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym, pozyskiwania środków na rozwój i restrukturyzację.

W dniu 08 września 2016r mec. Michał Tusch reprezentował naszą Kancelarię w konferencji zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dotyczącą szeroko rozumianego problemu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Ostatnio można zauważyć pielgrzymki zapatrzonych w smartfony ludzi. Ma to związek z popularnością „Pokemon GO” grze opartej na technologii AR (Augmented Reality - rozszerzona rzeczywistość). 
W związku z tym przypomniała mi się głośna sprawa sprzed 6 lat, kradzieży wirtualnej własności. Wówczas kontrowersyjny był zarzut kradzieży, bowiem w rozumieniu art. 278 k.k. nie można było mówić o „wirtualnej kradzieży – wirtualnego przedmiotu (rzeczy ruchomej)”. Rozważano również czy wobec tego z pomocą może „przyjść” art. 287 k.k.
Otóż nie, ogólnie rzecz ujmując sprawca popełniając swój czyn nie wpływa na automatyczne gromadzenie ani przekazywanie danych informatycznych w rozumieniu tego przepisu, nie jest bowiem zaburzony system gromadzenia i przekazywania danych w ramach wirtualnego świata gry, w klasycznym przypadku wirtualnej kradzieży, sprawca nie ingeruje w ogóle w kod źródłowy gry. 
Podobnie przedstawia się w tym konkretnym przypadku analiza norm zawartych w art. 265k.k. – art. 269b.
Od tego czasu minęło wiele lat a ustawodawca nie pochylił się nad wypracowaniem aktualnej normy. Mamy więc w mojej opinii do czynienia z luką, którą racjonalny ustawodawca powinien czym prędzej wypełnić.