Okres świadczeniowy trwa od października danego roku 
do końca września roku następnego. 30 września 2017 roku skończy się pierwszy wydłużony okres pobierania 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Zatem, by uzyskać pieniądze 
w październiku, nowy wniosek należy złożyć najlepiej w sierpniu, by pieniądze otrzymać do końca października.

Tagi : prawo;rodzina;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Dziś odbył się 10 km Run Torun - zespół Kancelarii Tusch ukończył bieg z zaskakująco dobrym czasem.

Przemoc w rodzinie, problem społeczny, czy argument w rozwodzie. Bardzo często podczas sprawy rozwodowej podnoszony jest argument znęcania się małżonka nad rodziną. Jednak równie często w trakcie procesu okazuje się, że sprawa o znęcanie została założona dla celów dowodowych. Niestety fałszywe oskarżenia zazwyczaj pozostają bezkarne. Może warto bardziej uważnie przyjrzeć się takim przypadkom?

Dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem spraw rodzinnych przez adwokatów naszej Kancelarii pozwala stwierdzić, iż jest to szczególna dziedzina prawa. Silne emocje towarzyszące sprawom rodzinnym bardzo często nie pozwalają zakończyć zaistniałego konfliktu bez pomocy prawnika.

Nie wszystkie zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego mają charakter sporny. Istnieje bowiem szereg czynności prawnych, które należy podjąć w celu uporządkowania wzajemnych relacji (w tym również majątkowych) czy to w związku małżeńskim, w konkubinacie, czy to w stosunkach między rodzicami albo rodzicem a dzieckiem. Nasza Kancelaria służy pomocą prawną w obu powyższych aspektach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

ZACHOWEK

21
Feb

Ostatnio często pojawia się pytanie do ilu lat po śmierci spadkodawcy można występować z pozwem o zachowek (3 lata czy 5 lat).

Dlatego też postanowiliśmy specjalnie dla Was wyjaśnić to zagadnienie.

Obecnie jest to 5 lat, ale liczy się to w ten sposób. Jeżeli zmarły zostawił testament to termin dochodzenia zachowku w takim przypadku liczy się od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 KC), a nie od daty zgonu. Natomiast jeżeli zachowek jest związany z darowizną lub zapisem windykacyjnym to wówczas termin ten liczy się od daty zgonu (art. 1007 § 2 KC).

Przepisy o przedawnieniu roszczeń o zachowek zmieniły się w 23 października 2011r. Ustawa ta weszła w życie 6 miesięcy od jej ogłoszenia. Przepis przejściowy natomiast do tej ustawy brzmi: "Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

W piątkowym wydaniu "Nowości" w rubryce Adwokat Radzi możecie Państwo znaleźć artykuł mec. Michała Tusch na temat eksmisji osoby stosującej przemoc.
Zapraszamy do lektury.

Alimenty

18
Nov

Spotkałem się dziś na sali sądowej z takim oświadczeniem pozwanego w zakresie alimentacji na małoletnie dziecko. Jestem bezrobotny – więc nie muszę płacić alimentów, hmm, ciekawa konstrukcja 

Otóż, wbrew oświadczeniu przemiłego pana, obowiązek alimentacyjny nie jest uzależniony od zatrudnienia, a od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kluczowe zatem pozostają majątkowe możliwości zobowiązanego (rozumiane jako jego potencjał: wykształcenie, wiek, doświadczenie, zgromadzony majątek itp.) a nie jego aktualna sytuacja zawodowa. Może się zdarzyć, że osoba bezrobotna wcześniej bardzo dobrze zarabiała i jej sytuacja majątkowa cały czas pozostaje dobra. Często zdarza się, że osoba formalnie bezrobotna, faktycznie osiąga dochód, który nie jest nigdzie ewidencjonowany, ale zdarzają się sytuacje, że pozostawanie bez pracy niezawinione będzie przekładać się na wysokość alimentów.

W dzisiejszym wydaniu "Nowości" w rubryce Adwokat Radzi możecie Państwo znaleźć artykuł mec. Adama Tusch na temat czasu trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci.
Zapraszamy do lektury.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(a dokładnie – art. 43 § 1) oboje małżonkowie mają równe udziały 
w majątku wspólnym.

Czy zawsze ? I co można zrobić, jeśli uważamy, że po rozwodzie były małżonek nie powinien otrzymać połowy wspólnego majątku, 
a mniejszą jego część ?

Jeśli były małżonek nie zgadza się na takie rozwiązanie, Wasz majątek będzie musiał podzielić sąd, a w postępowaniu o podział majątku musisz złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów 
w majątku wspólnym.

Musisz przy tym pamiętać o dwóch bardzo ważnych kwestiach.

Po pierwsze – wniosek o podział majątku wspólnego możesz złożyć tylko w postępowaniu przed sądem I instancji. Nie możesz więc żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym dopiero w apelacji.

Po drugie – trzeba wiedzieć, że do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym nie wystarczy okoliczność, na którą najczęściej chciałby powołać się wnioskodawca – nierówną wysokość zarobków lub dochodów z działalności gospodarczej, uzyskiwanych przez małżonków.

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, sąd ma obowiązek uwzględnić także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Okoliczność, że jeden z małżonków nie pracował zawodowo i zajmował się tylko domem i dziećmi, nie stanowi ważnej przyczyny, która mogłaby być podstawą do żądania ustalenia nierównych udziałów w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jaka przyczyna może zatem być uznana za ważną ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu ważnych przyczyn, uzasadniających żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Aby ocenić, czy dana przyczyna będzie wystarczająca dla uznania twojego żądania, należy więc oprzeć się na orzecznictwie.

Zgodnie z linią orzeczniczą, aby sąd uwzględnił twoje żądanie, musisz udowodnić, że małżonek w sposób rażący lub uporczywie, pomimo posiadanych sił oraz możliwości zarobkowych, 
nie przyczyniał się odpowiednio do tych możliwości do powstania majątku wspólnego (postanowienie SN z 30.11.1972, sygn. III CRN 235/72).

500+

28
Feb

Sprawdź czy należy ci się świadczenie 500+

Tagi : rodzina;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz