Nadszedł czas na zatrudnienie adwokata, czy możesz reprezentować swoje interesy samodzielnie? 
Jeśli zadałeś sobie takie pytanie to pamiętaj o starym przysłowiu „nie wiesz, czego nie wiesz”. 
Umówienie spotkania z adwokatem na poradę prawną może pomóc w podjęciu świadomej decyzji, czy możesz działać w swojej sprawie samodzielnie, czy jednak potrzebujesz profesjonalnej pomocy adwokata.
Istnieje wiele witryn internetowych, które „doradzają” jak rozwiązać dany problem prawny samodzielnie, ale bardzo często zdarza się, że prędzej, czy później dana osoba trafia jednak do adwokata. Wówczas okazuje się, że „naprawianie” popełnionych błędów jest bardziej skomplikowane i kosztowne. 
Niestety zdarza się również tak, że niektórych błędów nie można już naprawić. Okazuje się wtedy, że witryny mogły wydawać się szansą na unikniecie kosztów, a w rezultacie końcowy rachunek może być o wiele wyższy.
Warto pamiętać, że nadmierna oszczędność prowadzi zwykle, wbrew oczekiwaniom, do strat materialnych. 
Zatem, przed podjęciem ważnych decyzji warto zapytać adwokata o radę, a na pewno pomoże i zapobiegnie ewentualnym błędom.

Jeżeli prowadzono wobec Ciebie jakiekolwiek czynności egzekucyjne od roku 2015 i chcesz mieć pewność, że nie zostałeś obciążony w sposób niezgodny z prawem podatkiem VAT, skontaktuj się z nami.
W wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 09.06.2015 r. komornicy sądowi uznani zostali za podatników podatku VAT. 
Mimo to, bardzo często zdarza się, że komornicy swój obowiązek przerzucają na dłużników, wobec których prowadzono czynności egzekucyjne.
Nieprawidłowość takiego postępowania potwierdził także Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r. (sygnatura III CZP 34/16).
Jeżeli masz podejrzenia, że zostałeś obciążony opłatą dodatkową w wysokości podatku VAT od opłaty egzekucyjnej, umów wizytę w Kancelarii tel. 602 669 129 lub 660 088 860

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy.

Wybór osoby adwokata jest dowolny. Osoba podejrzana, już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa) powinna skontaktować się z adwokatem w celu powołania go w roli obrońcy. Adwokat działając w roli obrońcy reprezentuje interesy podejrzanego/oskarżonego, zarówno w początkowym etapie postępowania, jak i w postępowaniu toczącym się przed sądem.

Obrońca podlega bezwzględnej tajemnicy obrończej.

Świadczona przez nas pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje reprezentacje podejrzanego/oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od uzyskania wglądu w dokumenty śledcze, po udział w przesłuchaniu w charakterze podejrzanego/oskarżonego i podejmowanie dalszych czynności w sprawie, w tym reprezentowania w sądzie.

Tagi : prawo;sąd;wyrok;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Przemoc w rodzinie, problem społeczny, czy argument w rozwodzie. Bardzo często podczas sprawy rozwodowej podnoszony jest argument znęcania się małżonka nad rodziną. Jednak równie często w trakcie procesu okazuje się, że sprawa o znęcanie została założona dla celów dowodowych. Niestety fałszywe oskarżenia zazwyczaj pozostają bezkarne. Może warto bardziej uważnie przyjrzeć się takim przypadkom?

W piątkowym wydaniu "Nowości" w rubryce Adwokat Radzi możecie Państwo znaleźć artykuł mec. Michała Tusch na temat eksmisji osoby stosującej przemoc.
Zapraszamy do lektury.

Alimenty

18
Nov

Spotkałem się dziś na sali sądowej z takim oświadczeniem pozwanego w zakresie alimentacji na małoletnie dziecko. Jestem bezrobotny – więc nie muszę płacić alimentów, hmm, ciekawa konstrukcja 

Otóż, wbrew oświadczeniu przemiłego pana, obowiązek alimentacyjny nie jest uzależniony od zatrudnienia, a od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kluczowe zatem pozostają majątkowe możliwości zobowiązanego (rozumiane jako jego potencjał: wykształcenie, wiek, doświadczenie, zgromadzony majątek itp.) a nie jego aktualna sytuacja zawodowa. Może się zdarzyć, że osoba bezrobotna wcześniej bardzo dobrze zarabiała i jej sytuacja majątkowa cały czas pozostaje dobra. Często zdarza się, że osoba formalnie bezrobotna, faktycznie osiąga dochód, który nie jest nigdzie ewidencjonowany, ale zdarzają się sytuacje, że pozostawanie bez pracy niezawinione będzie przekładać się na wysokość alimentów.

W dzisiejszym wydaniu "Nowości" w rubryce Adwokat Radzi możecie Państwo znaleźć artykuł mec. Adama Tusch na temat czasu trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci.
Zapraszamy do lektury.

POMOC

16
Sep
Dziś do Kancelarii zwrócił się klient z prozaicznym pytaniem, a jednocześnie w praktyce często powodującym wiele kontrowersji.
Mam w wyroku rozwodowym ustalone kontakty z dziećmi w każdy 1 i 3 weekend miesiąca począwszy od piątku godz. 15.00 do niedzieli godz. 19.00. Czy weekend, który składa się z jednego dnia wrześniowego i dwóch dni październikowych to ostatni weekend września, czy pierwszy weekend października? Matka dzieci wykorzysta każdą okazję, aby utrudnić mi kontakty.
Pytanie o tyle aktualne bo sporny weekend tuż tuż ;), czyli kwestia do rozwiązania. Określenie „począwszy od piątku godz. 15.00” – wyjaśnia problem skoro z wyroku sądu wynika, że weekend zaczyna się w piątek o godz. 15.00, to pierwszy weekend miesiąca zaczyna się w pierwszy piątek miesiąca.
Czyli pierwszym weekendem jest pierwszy pełen weekend – taki, który w całości przypada w danym miesiącu.
W sytuacjach mocno spornych warto rozważyć złożenie do sądu wniosku o wykładnię wyroku. Wniosek taki można złożyć w każdym czasie – nie ma żadnego terminu, po którym nie jest to już możliwe. We wniosku należy dokładnie opisać, jakie wątpliwości związane z treścią wyroku sąd ma wyjaśnić. Od wniosku o wykładnię wyroku nie pobiera się opłaty.
Można też złożyć do sądu wniosek o zmianę wyroku co do kontaktów i zaproponować zapisy nie budzące wątpliwości. Przy czym trzeba to zrobić w trybie właściwym w danych okolicznościach. 
W takich sytuacjach nasza Kancelaria służy pomocą.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(a dokładnie – art. 43 § 1) oboje małżonkowie mają równe udziały 
w majątku wspólnym.

Czy zawsze ? I co można zrobić, jeśli uważamy, że po rozwodzie były małżonek nie powinien otrzymać połowy wspólnego majątku, 
a mniejszą jego część ?

Jeśli były małżonek nie zgadza się na takie rozwiązanie, Wasz majątek będzie musiał podzielić sąd, a w postępowaniu o podział majątku musisz złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów 
w majątku wspólnym.

Musisz przy tym pamiętać o dwóch bardzo ważnych kwestiach.

Po pierwsze – wniosek o podział majątku wspólnego możesz złożyć tylko w postępowaniu przed sądem I instancji. Nie możesz więc żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym dopiero w apelacji.

Po drugie – trzeba wiedzieć, że do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym nie wystarczy okoliczność, na którą najczęściej chciałby powołać się wnioskodawca – nierówną wysokość zarobków lub dochodów z działalności gospodarczej, uzyskiwanych przez małżonków.

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, sąd ma obowiązek uwzględnić także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Okoliczność, że jeden z małżonków nie pracował zawodowo i zajmował się tylko domem i dziećmi, nie stanowi ważnej przyczyny, która mogłaby być podstawą do żądania ustalenia nierównych udziałów w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jaka przyczyna może zatem być uznana za ważną ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu ważnych przyczyn, uzasadniających żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Aby ocenić, czy dana przyczyna będzie wystarczająca dla uznania twojego żądania, należy więc oprzeć się na orzecznictwie.

Zgodnie z linią orzeczniczą, aby sąd uwzględnił twoje żądanie, musisz udowodnić, że małżonek w sposób rażący lub uporczywie, pomimo posiadanych sił oraz możliwości zarobkowych, 
nie przyczyniał się odpowiednio do tych możliwości do powstania majątku wspólnego (postanowienie SN z 30.11.1972, sygn. III CRN 235/72).

Zazwyczaj wraz z pozwem otrzymujesz pismo, w którym sąd zobowiązuje Ciebie do złożenia odpowiedzi na pozew – najczęściej w terminie 14 dni.

I tu pojawia się pierwszy problem – czy termin ten dotyczy dni kalendarzowych, czy roboczych ? Zapamiętaj: termin liczymy w dniach kalendarzowych. Czyli – jeśli przesyłka z sądu została odebrana np. przed świętami, w czasie świąt także biegnie termin do złożenia odpowiedzi na pozew o rozwód.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dzień wolny lub świąteczny jest ostatnim dniem terminu – przykładowo, jeśli termin do złożenia odpowiedzi na pozew o rozwód upływa 3 maja, możesz złożyć odpowiedz 4 maja.

Odpowiedzi na pozew o rozwód nie musisz składać osobiście w sądzie – możesz wysłać ją listem poleconym, może to też zrobić za ciebie twój adwokat. Trzeba przy tym pamiętać o zachowaniu potwierdzenia nadania listu. Nie ma znaczenia, czy list dojdzie do sądu przed upływem wyznaczonego terminu – ważne, aby w terminie został nadany.

Jeśli składasz pismo osobiście w sądzie, przygotuj dla siebie kopię, na której pracownik biura podawczego potwierdzi złożenie pisma – jest to tzw. prezentata.
Niezależnie od powyższego , najrozsądniej jest bezpośrednio po otrzymaniu pozwu zgłosić się do adwokata po poradę. Pamiętać też należy, że niezachowanie terminu złożenia odpowiedzi na pozew może spowodować w efekcie przegranie całego procesu.

Tagi : prawo;sąd;wyrok;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz