Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(a dokładnie – art. 43 § 1) oboje małżonkowie mają równe udziały 
w majątku wspólnym.

Czy zawsze ? I co można zrobić, jeśli uważamy, że po rozwodzie były małżonek nie powinien otrzymać połowy wspólnego majątku, 
a mniejszą jego część ?

Jeśli były małżonek nie zgadza się na takie rozwiązanie, Wasz majątek będzie musiał podzielić sąd, a w postępowaniu o podział majątku musisz złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów 
w majątku wspólnym.

Musisz przy tym pamiętać o dwóch bardzo ważnych kwestiach.

Po pierwsze – wniosek o podział majątku wspólnego możesz złożyć tylko w postępowaniu przed sądem I instancji. Nie możesz więc żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym dopiero w apelacji.

Po drugie – trzeba wiedzieć, że do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym nie wystarczy okoliczność, na którą najczęściej chciałby powołać się wnioskodawca – nierówną wysokość zarobków lub dochodów z działalności gospodarczej, uzyskiwanych przez małżonków.

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, sąd ma obowiązek uwzględnić także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Okoliczność, że jeden z małżonków nie pracował zawodowo i zajmował się tylko domem i dziećmi, nie stanowi ważnej przyczyny, która mogłaby być podstawą do żądania ustalenia nierównych udziałów w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jaka przyczyna może zatem być uznana za ważną ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu ważnych przyczyn, uzasadniających żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Aby ocenić, czy dana przyczyna będzie wystarczająca dla uznania twojego żądania, należy więc oprzeć się na orzecznictwie.

Zgodnie z linią orzeczniczą, aby sąd uwzględnił twoje żądanie, musisz udowodnić, że małżonek w sposób rażący lub uporczywie, pomimo posiadanych sił oraz możliwości zarobkowych, 
nie przyczyniał się odpowiednio do tych możliwości do powstania majątku wspólnego (postanowienie SN z 30.11.1972, sygn. III CRN 235/72).

Brak komentarzy..

Dopisz komentarz

Nazwa: *
E-Mail: *
Website:
Komentarz: *
Security Code: *