W ostatnich dniach rozsyłane jest do różnych osób w całym kraju pismo o nazwie „ponaglenie wezwania”. Pismo pochodzi z Sądu Rejonowego w Toruniu VI Wydziału Karnego Sekcja Wykonawcze i jest podpisane przez sekretarza sądowego Krzysztofa Zapieckiego. W treści zawiera wezwanie do zapłaty grzywny w kwocie 100,00 zł na mocy wyroku sądowego z dnia 31 października 2016 r. oraz podany został numer rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu.
Wskazane pismo zostało sfałszowane.

Brak komentarzy..

Dopisz komentarz

Nazwa: *
E-Mail: *
Website:
Komentarz: *
Security Code: *