ZACHOWEK

21
Feb

Ostatnio często pojawia się pytanie do ilu lat po śmierci spadkodawcy można występować z pozwem o zachowek (3 lata czy 5 lat).

Dlatego też postanowiliśmy specjalnie dla Was wyjaśnić to zagadnienie.

Obecnie jest to 5 lat, ale liczy się to w ten sposób. Jeżeli zmarły zostawił testament to termin dochodzenia zachowku w takim przypadku liczy się od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 KC), a nie od daty zgonu. Natomiast jeżeli zachowek jest związany z darowizną lub zapisem windykacyjnym to wówczas termin ten liczy się od daty zgonu (art. 1007 § 2 KC).

Przepisy o przedawnieniu roszczeń o zachowek zmieniły się w 23 października 2011r. Ustawa ta weszła w życie 6 miesięcy od jej ogłoszenia. Przepis przejściowy natomiast do tej ustawy brzmi: "Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

Brak komentarzy..

Dopisz komentarz

Nazwa: *
E-Mail: *
Website:
Komentarz: *
Security Code: *